• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Josien Boetje

Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) Universiteit van Amsterdam
“Spreken in een andere taal? Dat durf ik niet hoor!” Veel leerlingen hebben angst om zich te uiten in een vreemde taal.

Bovendien blijkt uit onderzoek van Fasoglio (2014) dat er in het middelbaar onderwijs te weinig aandacht wordt besteed aan spreekvaardigheid. Dit terwijl het streefniveau voor spreken op ERK-niveau B1 ligt! De leerlingen van klas 4 Havo Arabisch van het Edith Stein College in Den Haag, halen hoge cijfers voor schriftelijke toetsen, maar hebben nog veel moeite met spreken.

Om dit probleem aan te pakken is een serie van laagdrempelige, interactieve spelvormen ontwikkeld. Vervolgens is gemeten wat de invloed is van de ontwikkelde methode op de frequentie van taaluitingen in het Arabisch en de self-efficacy van de leerlingen wat betreft hun spreekvaardigheid. Leerlingen bleken na de lessenserie meer vertrouwen te hebben in het spreken in het Arabisch en dit als makkelijker te ervaren.

Zoals Einstein al zei “Das Spiel ist die höchste Form der Forschung”, “Spel is de hoogste vorm van onderzoek”. Door te spelen leren we op een creatieve, interactieve en ontspannen manier. In het onderwijs kunnen we hier nog veel meer gebruik van gaan maken!