• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Maarten Roos

Graduate School of Teaching Universiteit Utrecht
De brugklas werkt het hele schooljaar bij het vak geschiedenis met een lesmethode (Feniks). Daarbij nemen de leerlingen eigenlijk alleen kennis van het verleden door middel van teksten. Dat vind ik als docent geschiedenis jammer.

Met een beamer kan ik de leerlingen meer laten zien over het verleden (afbeeldingen, filmfragmenten) zodat het beeldend voorstellingsvermogen van de leerlingen over het verleden bevorderd wordt. Een plaatselijke erfgoedinstelling heeft echter nog veel meer te bieden: het (omgevings)verleden kan tastbaar, inleefbaar en inzichtelijk gemaakt worden. Het Erfgoedhuis Eindhoven is met duizenden historische objecten per uitstek een plek waar het Eindhovense verleden tastbaar is. Mijn doelstelling was om de brugklas kennis te laten maken met het verleden van hun directe woon- en leefomgeving: de stad Eindhoven. Allereerst ben ik in overleg gegaan met de onderbouwafdeling, omdat het uitvoeren van een excursie uiteraard in overleg met de schooldirectie moet plaatsvinden. De school moet uiteindelijk ook de ouders van de leerlingen op de hoogte stellen. De onderbouwafdeling reageerde positief op mijn voorstel en plan van aanpak. Zodoende kon ik op 28 juni met B1c naar het Erfgoedhuis Eindhoven.