• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Maud Jetten – Stijnen

Zuyd Hogeschool Maastricht. Fine Art & Design in Education
Wat is het effect van het ILO- UVA kunstanalysemodel op de studieprestaties van VWO-3 leerlingen? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden heb ik eerst een literatuuronderzoek verricht en er heeft een interventie in de onderwijspraktijk plaatsgevonden.

Tijdens de interventie heb ik gedurende een lessencyclus van vier lessen diverse werkvormen gebruikt om de leerlingen bekend te maken met het analysemodel. Zo werd er een kunstwerk aan de hand van het model geanalyseerd door de docent, de werkvorm ‘hardop denken’ geeft leerlingen inzicht in de structuur die het model biedt en welke verbanden je kunt leggen tussen het kunstwerk, de tijd en maatschappelijke context. Er werd ook samengewerkt, hierdoor communiceerden de leerlingen over hetgeen ze zien in een kunstwerk, hierbij komt het ‘kunstkijk vocabulaire’ aan bod. Het juist gebruiken van dit vocabulaire wordt nogmaals geoefend en getest wanneer leerlingen in groepjes de opdracht ‘omschrijf voor een blinde’ doen. Middels een pre- en posttest werd in kaart gebracht of leerlingen beter presteren wanneer ze het kunstanalyse model gebruiken voor het analyseren van kunst. Het spel is een middel om leerlingen te prikkelen beter naar kunst te kijken, ze speuren aan de hand van aanwijzingen op de portretten naar meer informatie over de kunstenaar en zijn tijd.