• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Myriam Kwakkel

Pabo Hogeschool Avans Breda
Bij mijn onderzoek op een VSO 4-school staat de vraag centraal hoe de school het eigen motto “de regie in eigen hand” vorm kan geven bij deze doelgroep.

Er is gekeken naar de factoren die van invloed zijn op zelfsturing bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Er is gewerkt aan lichaamsbewustzijn en met name aan het evenwichtsgevoel, omdat dat de basis vormt. Een aanbeveling is dan ook om in het eerste jaar minimaal 1x per week te werken aan het evenwichtsgevoel van de kinderen. Ik heb een conceptueel model gemaakt waarin in vijf stappen wordt gewerkt aan meer zelfsturing. Conclusie is dat die wel zichtbaar geleerd is, maar niet meetbaar. En dat er nog een lange weg te gaan is om deze doelgroep de regie in eigen hand te geven. Waarschijnlijk zou het trainen van het evenwichtsgevoel hieraan bijdragen. Dit zou verder moeten worden onderzocht.