• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Allyson Makaaij

HAN Pabo Nijmegen

In mijn project heb ik leerlingen van groep 8 in zeven lessen zeven onbekende voorwerpen aangeboden. Zij kregen de opdracht: ‘’Bedenk zo veel mogelijk verschillende gebruiksmogelijkheden van dit voorwerp.’’

Aan de hand van op wetenschappelijke, internationale literatuur gebaseerde systematische instructie en begeleiding werd het creatief denkvermogen van leerlingen gestimuleerd. Met behulp van Williams’ Taxonomie voor Creatief Denken en de analyseprocedure van de Alternative Uses Test heb ik gekeken of de leerlingen vooruitgang boekten op zowel het cognitief als het gedragsmatig aspect van Williams’ Taxonomie. De leerlingen boekten significante vooruitgang! Van deze succesvolle interventie heb ik een ‘Praktische Gids Creatief Denken’ ontworpen.