• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Vera Drechsel

Hogeschool Inholland, pabo Den Haag

Mijn afstudeeronderzoek laat zien dat expertfeedback kan zorgen voor een verbetering van de betrokkenheid van de leerlingen bij het leren.

 

Uit het onderzoek blijkt dat de uitvoering van een aantal, zeer essentiële, leerkrachtcompetenties voor het geven van feedback extra aandacht verdient. Om doelgericht aan de aandachtspunten te werken en bovendien leerkrachten de gewenste ondersteuning te bieden bij het inplannen van feedbackactiviteiten, heb ik een prototype voor een hulpmiddel ontworpen. Het toont de leerkracht wanneer in het lesverloop feedback gegeven moet worden en welk soort feedback op dat moment het meest effectief is. Bovendien reikt het hulpmiddel ideeën en voorbeelden aan om feedback op de juiste wijze te formuleren. Door de bijbehorende ‘Training inzet expertfeedback’ is het hulpmiddel direct toepasbaar.