• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Danja Zurek

Hogeschool Zuyd Maastricht, FADE
Uit observaties werd mij duidelijk, dat veel leerlingen ongemotiveerd zijn en het blokuur CKV vaak zien als twee uur lang “niksen”. Is er een andere didactische aanpak nodig voor het ervaringsgerichte vak CKV, waar ligt de kern van dit probleem?

Vanuit deze aanleiding startte ik mijn onderzoek, dat gaat over het effect van Methodische Tussentijdse Reflectie tijdens een langdurige CKV- opdracht. De opzet van dit onderzoek was om de lessen van CKV voor de leerlingen (vwo 4) zinvoller en meer betekenisvol te maken. Hierbij ging ik van de veronderstelling uit, dat wanneer leerlingen reflecteren op hun eigen werk en daarbij Methodische Tussentijdse Reflectie toepassen, dit een positief effect zal hebben op de studieprestaties. Uit het onderzoek bleek dat dit inderdaad het geval is: De studieresultaten lieten een verbetering zien ten opzichte van de eigen prestaties en die van de controlegroep.