• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Hilke van Nassau, Simone Teuwen, Peter Franssen en Diederik Houtkoop

Eindhoven School of Education (TU/e)
Op basis van een bestaande NLT-module is het project ‘(over)leven buiten aarde’ ontwikkeld op de stageschool. Dit project heeft een vakoverstijgend karakter en onderzoekend leren wordt gestimuleerd.

Men heeft echter nog de wens om in het laatste voorbereidende project de denk- en werkprocessen meer af te stemmen op de activiteiten in de meesterproef. Wij hebben in samenspraak met docent en leerlingen 5 vwo een projectstructuur ontwikkeld die als kapstok kan dienen voor de uitvoering van het project. Het project wordt opgedeeld in vier fasen, waarbij elke fase kenmerkend is voor een stap in het onderzoeksproces. Bij elke stap geven we suggesties voor aansluitende lesmaterialen en werkvormen die de docent kan afstemmen op de behoeften en wensen van de groep en het geheel is verwerkt in een website: www.peterfranssen.wixsite.com/buitenaarde.