• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Ilona Koot

Fontys Lerarenopleiding Sittard
Er zijn al decennialang klachten over spelvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het doel van mijn onderzoek is om te achterhalen in hoeverre expliciete morfologische kennis van meerwaarde kan zijn binnen het spellingonderwijs (in aansluiting op bewuste taalvaardigheid uit het Manifest Nederlands op school).

Daartoe heb ik een interventie in 4 havo ontwikkeld die gericht is op het aanbrengen van deze kennis, alsmede op het vergroten van het bijbehorende morfologisch bewustzijn. Het onderzoek volgde een ‘mixed method-opzet’: de spellingvaardigheid is m.b.v. dictees onderzocht en het morfologisch bewustzijn is met behulp van ‘hardopdenkprotocollen’ verkend. Uiteindelijk bleek dat alle leerlingen na de lessenreeks een groter morfologisch bewustzijn ontwikkelen en op langere termijn behouden, terwijl de spellingvaardigheid alleen bij slechte spellers verbetert.