• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Jonas Vergeldt

Universiteit van Amsterdam, ILO
Er is de laatste jaren veel te doen om vormen van discriminatie in de multiculturele samenleving en dit is leerlingen op de middelbare school niet ontgaan. Sterker, uit mijn onderzoek blijkt dat ook leerlingen 5 vwo een intolerante mening hebben, zonder hun standpunten te onderbouwen.

Maatschappijweten-schappen heeft in deze lessenserie de oorzaken van discriminatie met leerlingen geanalyseerd en hen laten reflecteren op hun eigen referentiekader. In vijf lessen komen aan de hand van artikelen, beeldmateriaal, activerende werkvormen en wetenschappelijk onderzoek de volgende onderwerpen aan de orde: 1. discriminatie, stereotypering en vooroordelen; 2. universele processen van in- en uitsluiting; 3. framereflectie; 4. Het frame Marokkanenprobleem door een sociaalwetenschappelijke bril bekeken.