• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Annemiek Schotman (Hogeschool Saxion (APO), Deventer)

Ik heb onderzocht in hoeverre breinkennis bijdraagt aan een growth mindset van leerlingen in groep 4 van de stageschool op het gebied van rekenen. Voorafgaand aan de rekenles heb ik een aantal korte lesjes gegeven over de werking van het brein, om aldus leerlingen kennis daarvan bij te brengen. Met behulp van veel verschillend materiaal heb ik een eigen lessenserie ontworpen die aansluit bij de belevingswereld van deze leerlingen. Aan de hand van een voor- en nameting kan geconcludeerd worden dat breinkennis daadwerkelijk invloed heeft op de mindset en leerlingen uit deze groep meer op groei gericht gedrag laten zien tijdens de rekenlessen.