• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Annemiek Schotman (Hogeschool Saxion (APO), Deventer)

Ik heb onderzocht in hoeverre breinkennis bijdraagt aan een growth mindset van leerlingen in groep 4 van de stageschool op het gebied van rekenen. Voorafgaand aan de rekenles heb ik een aantal korte lesjes gegeven over de werking van het brein, om aldus leerlingen kennis daarvan bij te brengen. Met behulp van veel verschillend materiaal heb ik een eigen lessenserie ontworpen die aansluit bij de belevingswereld van deze leerlingen. Aan de hand van een voor- en nameting kan geconcludeerd worden dat breinkennis daadwerkelijk invloed heeft op de mindset en leerlingen uit deze groep meer op groei gericht gedrag laten zien tijdens de rekenlessen.