• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Eva Mul (Hogeschool Inholland, Pabo Alkmaar)

Ik heb een hulpmiddel ontworpen voor de leerkracht van groep 8B van de stageschool om met kinderen te reflecteren op hun leerproces. Het is opgesteld aan de hand van de aanpak ‘Evalueren om te leren’. In het ontwerp krijgt reflecteren een vorm door het voeren van gesprekken met kinderen over hun leerproces. Juist door te praten worden kinderen zich namelijk bewust van dat leerproces. Omdat ook kinderen uit de groepen 6 en 7 bij het onderzoek betrokken zijn geweest kan het onderwijsontwerp, eventueel na vervolgonderzoek en bijstelling, ook ingezet worden in andere groepen en op andere scholen.