• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Eva Mul (Hogeschool Inholland, Pabo Alkmaar)

Ik heb een hulpmiddel ontworpen voor de leerkracht van groep 8B van de stageschool om met kinderen te reflecteren op hun leerproces. Het is opgesteld aan de hand van de aanpak ‘Evalueren om te leren’. In het ontwerp krijgt reflecteren een vorm door het voeren van gesprekken met kinderen over hun leerproces. Juist door te praten worden kinderen zich namelijk bewust van dat leerproces. Omdat ook kinderen uit de groepen 6 en 7 bij het onderzoek betrokken zijn geweest kan het onderwijsontwerp, eventueel na vervolgonderzoek en bijstelling, ook ingezet worden in andere groepen en op andere scholen.