• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Hanneke Kooij-de Bode (Hogeschool Inholland, Pabo Den Haag)

Ik heb onderzocht op welke manieren Engels onderwijs gegeven kan worden aan kinderen in de onderbouw van het primair onderwijs, aansluitend bij de leefwereld van kinderen en de theorieën over vreemdetaalverwerving. Ik heb in de praktijk bekeken aan welke ontwerpcriteria aanvullend onderwijsmateriaal Engels voor groep 1/2 moet voldoen, zodat leerlingen hier zelfsturend mee aan de slag kunnen en het aansluit bij de wensen van de onderbouwleerkrachten en de inhoud van het vak Engels in groep 3.