• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Hanneke Kooij-de Bode (Hogeschool Inholland, Pabo Den Haag)

Met mijn onderzoek wilde ik meer inzicht verkrijgen in het leesgedrag van de leerlingen in groep 4. Ik
heb onderzocht of er relaties zijn tussen de leesmotivatie, de technische leesvaardigheid, het
leesklimaat thuis en het leesbegrip van de leerlingen, zodat het leesonderwijs beter afgestemd kan
worden op de behoeften van de leerlingen. Afstemming kan zowel op individueel niveau als op
groepsniveau plaatsvinden en is gericht op de afzonderlijk factoren (bijv. leesklimaat thuis) of juist
een combinatie hiervan (bijv. leesmotivatie en leesbegrip). Behalve kennis over het leesgedrag in de
onderzochte groep 4 biedt mijn onderzoek een overzichtelijke methodiek om in een groep het
leesgedrag van leerlingen systematisch in beeld te brengen. De kennis die dit oplevert kan gebruikt
worden in groepsplannen, zowel om het beeld van het leesgedrag van leerlingen te onderbouwen en
completer te maken, als om effectiever met het leesgedrag van de leerlingen om te gaan.