• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Kirsten van Buuren (Hogeschool Inholland, Pabo Dordrecht)

Opbrengstgericht werken is bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel het hoogst mogelijke resultaat te behalen. Daarnaast wordt daarmee het verbeteren van de leerresultaten bedoeld door afstemming van het onderwijsleerproces op de kenmerken van de leerlingenpopulatie. Ten behoeve van mijn afstudeerscriptie heb ik onderzoek gedaan met als doel kennis te verwerven over de didactiek van begrijpend lezen, waarmee de leerkrachten van de stageschool opbrengstgericht kunnen gaan werken aan begrijpend lezen in groep 4 tot en met groep 8. In het theoretische deel van het onderzoek wordt het begrip begrijpend lezen omschreven. Vervolgens is er het begrip nader bestudeerd.