• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Noor Groenendijk (Hogeschool Leiden, Vrijeschool Pabo)

Mijn project omvat het verbeteren van de sociale vaardigheden van een klas uit het speciaal onderwijs, het aanpassen van een lessenreeks sova voor deze kinderen en het reflecteren hierop. Hierdoor is een werkzame en onderbouwde lessenreeks ontstaan voor sociale vaardigheidstraining voor speciaal basisonderwijs, aansluitend bij de pedagogie en methodiek van de vrijeschool.

De lessenreeks helpt de kinderen bij het opbouwen van gevoel van competentie, en het ontwikkelen van relatievermogen en stimuleert hun autonomie in het leerproces sociale vaardigheden. Hierdoor ontstaat een beter leef- en leerklimaat. Het project heeft geleid tot brede toepassing van deze training op de school in het huidige schooljaar.