• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

Update i.v.m. coronacrisis

de OnderwijsTopTalentPrijs  WORDT doorgeschoven naar 2021. 

Het is door de coronacrisis onmogelijk dit jaar de prijs op een goede manier te organiseren. De volgende uitreiking is dan begin oktober 2021 in Amersfoort, Nationale Onderwijsstad. Vragen: kees@nationaleonderwijsweek.nl 

 

Renske Hummelink (Iselinge Hogeschool, IJsselgroep, Doetinchem)

Ik heb onderzocht op welke manieren Engels onderwijs gegeven kan worden aan kinderen in de onderbouw van het primair onderwijs, aansluitend bij de leefwereld van kinderen en de theorieën over vreemdetaalverwerving. Ik heb in de praktijk bekeken aan welke ontwerpcriteria aanvullend onderwijsmateriaal Engels voor groep 1/2 moet voldoen, zodat leerlingen hier zelfsturend mee aan de slag kunnen en het aansluit bij de wensen van de onderbouwleerkrachten en de inhoud van het vak Engels in groep 3.