• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Stephanie Govert (Avans Hogeschool, Breda)

Als procesbegeleider heb ik een experimenteel Lesson Study-traject opgezet, dat ik samen met drie mede-vierdejaarsstudenten heb doorlopen. Na afloop van iedere bijeenkomst keken we schriftelijk terug op de procesbegeleiding, de opbrengsten en het verloop van de bijeenkomst. Daarnaast heb ik pabodocenten gevraagd naar hun ervaringen met het begeleiden van studenten. Tenslotte hebben de drie deelnemers en een controlegroep, bestaande uit acht vierdejaarsstudenten, aan het einde van de Lesson Study een vragenlijst ingevuld om een eventueel effect op de theorie-praktijkkoppeling en onderzoekende houding kwantitatief te meten. De resultaten uit deze drie bronnen zijn gebundeld tot een advies voor de pabo Avans over de invulling van de rol van de procesbegeleider opdat deze studenten in staat stelt om de theorie aan de praktijk te verbinden.