• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Daniël de Jong (Rijksuniversiteit Groningen: Lerarenopleiding, Vak: Frans)

In een wereld waarin meertalige, multitalige of hypertalige vaardigheden met de dag belangrijker worden is het van belang om tot een onderwijssysteem te komen waarin meerdere (school)talen tot hun recht komen, maar ook onderling samenwerken. In een bijgevoegd verslag wordt aan de hand van docentinterviews, leerlinginterviews, en didactische theorie een voorbeeld gegeven van een samenwerking tussen schooltalen op lesinhoudelijk niveau. Deze illustratieve samenwerking is gebruikt om tot algemene aanbevelingen over samenwerking in het talenonderwijs te komen.