• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Kirsten Oosterom (TU/E School of Education: Eindhoven, Vak: Wiskunde)

In 2015 is een nieuw examenprogramma in werking getreden voor het vak wiskunde B op het vwo, waarbinnen er minder aandacht is voor het leren redeneren en bewijzen. Door middel van literatuuranalyse, een uitgebreide tekstanalyse, lesobservaties en interviews met leerlingen heb ik de mogelijkheden onderzocht om te leren redeneren en bewijzen binnen het nieuwe examenprogramma. In het onderzoek heb ik vijf beperkende factoren gevonden. Op basis daarvan heb ik aanbevelingen geschreven voor de lespraktijk.