• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Monica Silva Tsvetanova, Ernst ’t Hart, Hugo Bruggeman, Ka Yu Man, Rafik el Jouhri en Tom Ronda (Hogeschool van Amsterdam: FOO, Vak: Economie)

Als docent is onze primaire taak het overbrengen van onze vakkennis op de leerlingen en dat doen we allemaal op een eigen manier. Echter, wat we gemeen hebben is dat we graag willen dat de leerling plezier heeft in leren en de dingen onthoudt die we aanleren. Games kunnen de motivatie vergroten en verbetering versterken. Leerlingen moeten aanwijzingen vinden, hun economische kennis combineren, vaardigheden toepassen, de rekenmachines gebruiken (die ze eerst moeten vinden..), alles om uiteindelijk voor het einde van het lesuur naar buiten te kunnen komen. In dit verslag staan onze voorbereiding, theoretische onderbouwing, invulling en reflectie op een door ons gehouden escaperoomexperiment.