• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Myriam Hemsteede (Rijksuniversiteit Groningen: Lerarenopleiding, Vak: Biologie)

Voor mijn eindopdracht van de lerarenopleiding Biologie heb ik een lessenserie ontworpen en onderbouwd. De lessenserie is bedoeld voor 5 vwo en bevat drie lessen, een toetsing en een beoordelingsmodel. Het uitgangspunt voor de lessenserie is het concept ‘DNA-replicatie’. Het overkoepelende leerdoel van de lessenserie is ruime, evenwichtige en reflectieve oordeelsvorming over een concrete actuele casus waarbij DNA-replicatie in de context geplaatst is van nieuwe moleculair genetische technieken.