• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Nadie Janssen (Tilburg University: Lerarenopleiding (ULT), Vak: Nederlands)

Ik heb onderzocht in hoeverre observerend leren kan leiden tot betere prestaties binnen het creatieve schrijfdomein. Vier vwo-leerlingen zijn aan de slag gegaan met het schrijven van een ingezonden brief, waarbij ze aan de hand van videofragmenten te zien krijgen hoe een ‘coping model’ dit proces aanpakt. De leerlingen krijgen twee videofragmenten te zien: één waarop een model brainstormt met behulp van een mindmap en één waarop het model de ingezonden brief schrijft. Uit de resultaten is gebleken dat observerend leren leidt tot positieve effecten op het brainstorm- en schrijfproces. De leerlingen maken na afloop van de lessenreeks significant uitgebreidere en creatievere mindmaps. Ook schreven zij significant beter gestructureerde en inhoudelijk creatievere brieven.