• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs Editie 2019 van start

Is een van je voormalige of huidige studenten dé gedroomde kandidaat voor de OnderwijsToptalentPrijs? Of ben je zelf een enthousiaste leraar (in spe) in het basis- of voorgezet onderwijs en mag iedereen zien wat jij het onderwijs en je leerlingen te bieden hebt? Ga dan nu naar de inschrijfpagina en doe mee!

Robin Jacobi (Zuyd Hogeschool Maastricht: Fine Art & Design in Education, Vak: Beeldende Vorming)

Mijn onderzoek focust zich op het fenomeen opbrengstgericht maatwerk. Opbrengstgericht werken is specifiek gericht op het verbeteren van onderwijskwaliteit. Tegenwoordig willen middelbare scholen wereldwijd dat hun onderwijs beter aan gaat sluiten bij de behoeften en talenten van individuele leerlingen. Het onderzoek focust zich op de implementeerbaarheid van opbrengstgericht werken binnen het vak beeldende vorming. Voor dit kunstpedagogisch en didactisch onderzoek heb ik gewerkt met twee groepen, de interventie- en de controlegroep. Alle leerlingen in dit onderzoek zitten in de tweede klas mavo.