• Onderwijstoptalentprijs Home 01
  • Onderwijstoptalentprijs Home 02
  • Onderwijstoptalentprijs Home 03

OnderwijsTopTalentPrijs 2019 uitgereikt !

Op 3 oktober 2019 is in de Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort, de OnderwijsToptalentPrijs uitgereikt. Het programma begon met een expositie van een aantal kandidaten. Vervolgens was er een debat rond een aantal stellingen, georganiseerd door vakblad Didactief. Tot slot was er de prijsuitreiking. Het actuele beeldmateriaal wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Silvie Schetters, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Tijdens de lessen van het door Sylvie ontwikkelde lespakket werken de leerlingen in een levensechte context aan hun taak. Er is gekozen om op een convergente manier te differentiëren. Het lesdoel is voor ieder van de leerlingen dus steeds dezelfde. In het ontwerpproces is nagedacht over een manier om de stof aan te bieden waarbij tevens gedifferentieerd kan worden in de opdrachten die die de leerlingen uitvoeren. Het lespakket is ontworpen in de vorm van een menukaart; alle leerlingen eten hetzelfde voorgerecht en dessert, zodat de lessenreeks altijd centraal start en met dezelfde lesdoelcontrole eindigt, maar eten niet hetzelfde hoofdgerecht. Als de lessituatie het toelaat, zullen groepen regelmatig ook kunnen kiezen uit verschillende extra gerechten. Het klaslokaal wordt in een gedifferentieerde lesweek omgetoverd tot restaurant. Er wordt gewerkt met menukaarten, een chefkok en obers.

Miriam van Stapele, Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Mirian heeft een programma voor de reguliere lessen wiskunde van leerjaar 1 en 2 van de Vrije School Leerroute opgezet, dat aansluit bij de niveaus vmbo-tl, havo en vwo. Het programma is gestoeld op Getal & Ruimte, maar ieder hoofdstuk bevat eigen gemaakt materiaal om het creatieve denkvermogen van de leerlingen te stimuleren en het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de huidige tijdsgeest; de leerlingen maken zelf werkstukken en het programma bevat diverse puzzels en spellen om hen te motiveren en hun oplossingsvermogen te stimuleren. Daarnaast leren de leerlingen enkele ICT vaardigheden (denk aan werken met Excel).

Het programma is digitaal beschikbaar (ook voor de docenten). Online staat per hoofdstuk en per les welke leerdoelen centraal staan. Daarnaast bevat de digitale omgeving filmpjes (zelfgemaakt en van anderen); dit maakt flipping the classroom mogelijk, zodat er op school meer tijd is voor projecten. Ook is er extra online oefenmateriaal (zelfgemaakt en verwijzingen naar diverse bestaande sites) te vinden.

Bas Trompert, Universiteit van Amsterdam, ILO

Het eindpaper van Bas beschrijft zijn onderzoek naar het samenstellen van een praktische handleiding voor het gebruik van Virtual Reality (VR) in de klas kan zodat het voor docenten makkelijker wordt om VR-technieken in te zetten. De handleiding is tot stand gekomen met behulp van de input van verschillende experts. Daarnaast heeft hij een Grassrootssubsidie van de UvA mogen ontvangen, hierdoor konden verschillende VR-brillen worden aangeschaft om mee te experimenteren. Het eindresultaat van dit onderzoek is de website: www.AKmetVR.wordpress.com.

Sander van Weert, Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Sander heeft tijdens zijn stage een herontwerp gemaakt voor de regielijn waarin studenten van de politieacademie begeleid worden door hun docenten. Daarbij heeft hij laten zien dat het geven van peerfeedback op interpersoonlijk gedrag van groepsleden zorgt voor een betere samenwerking, communicatie, tevredenheid en motivatie. Dit zorgt indirect voor een betere groepsvorming. “Als docent Omgangskunde vind ik het belangrijk dat de studenten en de docent een sterke band opbouwen.’’

Lotte van der Voort, TU/E School of Education, Eindhoven

Lotte heeft in haar havo 4 klas een nieuwe lesmethode ontwikkeld en uitgeprobeerd waarbij leerlinggestuurd leren centraal staat. Het idee achter deze lesmethode is dat doordat leerlingen meer invloed hebben op zowel de manier waarop alsmede op wat zij leren, zij gemotiveerder zijn om in de lessen te werken en het leerrendement van de lessen tevens hoger is. De nieuwe lesmethode eist wel een hogere mate van zelfstandigheid van de leerling. Omdat de lesmethode leerlinggestuurd is, is de mening en input van leerlingen in de ontwikkeling van de methode erg belangrijk. Tijdens de duur van dit project is de lesmethode dan ook aangepast op basis van hun input.

Susan Ketelaars, ICLON Leiden

“Ik leer altijd kei-goed voor de toets, maar dan worden er hele rare dingen gevraagd en dan snap ik er niets meer van.” Deze leerlinguitspraak zette Susan aan het denken: hoe maak ik leerlingen duidelijk dat leren meer is dan stampen? Onthouden en begrijpen is echt iets anders dan kennis kunnen toepassen en inzicht. Toen haar leerlingen daarvan uiteindelijk overtuigd waren, kon ze zichrichten op het vullen van hun gereedschapskist met activerende strategieen en moderne vaardigheden. Hiermee zoeken ze het zelf maar uit (dat kunnen ze)! En onderweg raakte haar gereedschapskist met docentvaardigheden ook aardig gevuld.

Timothy Cnossen, Rijksuniversiteit Groningen, Lerarenopleiding

Timothy heeft er voor gekozen om een leerlijn argumenteren te ontwikkelen. De focus ligt hierbij zowel op het filosofisch onderzoeken van wat een ‘argument’ eigenlijk is of zou moeten zijn, als op het ontwikkelen van de vaardigheid argumenteren. Uit de ontwikkelde leerlijn wordt zijn visie op het vak duidelijk. Hij vind het belangrijk dat de stof aansluit bij de leerlingen en hun leren zichtbaar maakt, maar ook filosofisch gedegen in elkaar zit. Hij heeft de leerlijn zelf uitgeprobeerd tijdens zijn stage, waar een aantal gedegen eindproducten van leerlngen uit zijn voortgekomen.